SZYBKI KONTAKT

Centrum Zdrowia MEDYCYNA

ul. Komisji Edukacji Narodowej 50/U4
15-687 Białystok

Rejestracja przychodni:
tel. 85/ 662-91-99, 85/ 664-19-02
tel.kom. 600 744 005, 606 859 659
tel.kom. 600 003 262
fax. 85/ 662-91-95

ul. Mickiewicza 39/U7
15-687 Białystok

Rejestracja przychodni:

tel. 85/ 679-51-99
tel.kom. 669 102 080

ul. Tysiąclecia P.P. 10
15-111 Białystok

Rejestracja przychodni:

tel85/ 831-15-88
tel.kom. 604 200 481

 

 

 

PARTNERZY

Z OSTATNIEJ CHWILI

DLA PODRÓŻUJĄCYCH

baner szczepienia

POZOSTAŁE

NASZA GALERIA

REHABILITACJA PARTNERSKA

OPINIE O LEKARZACH

stomatologia_baner.jpg

 

To właśnie dla Państwa budujemy odpowiedni program pewności, zaufania i stabilności. W ramach oferowanej opieki medycznej zapewniamy łatwy i szybki dostęp do lekarza oraz kompleksowe konsultacje renomowanych lekarzy wielu specjalności, najlepszych chirurgów oraz hospitalizację w ramach tzw. chirurgii jednego dnia. Wybór lekarzy współpracujących z nami, poparty jest wysoką oceną wśród pacjentów i niekwestionowanym uznaniem środowiska medycznego.

 

A L E R G O L O G I A

dr hab. n. med. Moniuszko Marcin

dr n. med. Zagórecka Ewa - pediatra

dr n. med. Złotnik Irena - choroby wewnętrzne

dr n. med. Matuszewska Elżbieta - pediatria

dr n. med. Rogalewska Anna

dr n. med. Kociniak Tomasz - choroby wewnętrzne

 

C H I R U R G I A

prof. dr hab. n.med. Kędra Bogusław - gastroenterolog

dr hab.med. Myśliwiec Piotr – chirurgia otyłości, chirurgia laparoskopowa, operacje nadnerczy, przytarczyc i tarczycy, chirurgia pęcherzyka żółciowego, jelit i żołądka

dr n. med. Kiluk Marek - chirurg onkolog

dr n. med. Łapiński Radosław - chirurg naczyniowy/ usg colordopller

dr n. med. Szynaka Piotr - chirurg dziecięcy/ urolog dziecięcy

dr n. med. Lisowski Piotr - chirurgia ogólna, angiologia

lek. med. Ołdytowski Marek

lek. med. Woźniak Arkadiusz - chirurgia naczyniowa

dr n. med. Kirejczyk Krzysztof - chirurg dziecięcy

dr hab. n. med. Głowiński Jerzy - chirurgia naczyniowa

dr n. med. Milewski Zbigniew

 

D I E T E T Y K A

 mgr Letko Marta

 

D E R M A T O L O G I A

dr n. med. Janczyło – Jankowska Małgorzata - dermato-kosmetolog

lek. med. Klepacki Andrzej - dermatochirurg

dr n.med. Myśliwiec Hanna

lek. med. Dziużycka Małgorzata

lek. med. Niksa Katarzyna

lek. med. Zaniewski Przemysław

 

E N D O K R Y N O L O G I A

dr n. med. Korfel Janusz

dr hab. n.med. Karczewska - Kupczewska Monika

dr n. med. Siewko Katarzyna - choroby wewnętrzne

lek. med. Łukasiewicz Dorota


G A S T R O E N T E R O L O G I A

dr hab. med. Jurkowska Grażyna

dr n. med. Piotrowska Grażyna

dr n. med. Konopko Marzena

dr n. med. Kondej - Muszyńska Katarzyna

lek. med. Mikołajczyk Iwona


G E R I A T R I A

dr hab. n. med. Wojszel Beata


H E M A T O L O G I A
 

dr n. med. Wasilewska Ewa


L A R Y N G O L O G I A

dr n. med. Łuczaj Jarosław

dr n. med. Woińska - Rojecka Teresa

lek. med.  Biszewska Jolanta

lek. med. Bakun Ewa

lek. med. Michalska - Mosiej Małgorzata

lek. med. Bagińska Małgorzata

lek. med. Krajewska Katarzyna - audiologia

dr n. med. Buko Zbigniew

dr hab. n.med. Pietruski Jan

lek. med. Gniewskowska Anna 


G I N E K O L O G I A

prof. dr hab. n. med. Terlikowski Sławomir

prof. dr hab. n. med. Kinalski Maciej

prof. dr hab. n. med. Knapp Piotr

dr hab. n. med. Lemancewicz Adam - ultrasonografia

dr n. med. Mazurek Andrzej

dr n. med. Grycz Teresa - ultrasonografia

dr n. med. Zbucka - Krętowska Monika - ultrasonografia

dr n. med. Święc Mariusz - ultrasonografia

lek. med. Karwowski Wojciech - ultrasonografia

lek. med.  Synoracka Grażyna

lek. med. Żeszko - Kulesza Janina

 

G I N E K O L O G I A   D Z I E C I Ę C A   I   D Z I E W C Z Ę C A

dr n. med. Zbucka - Krętowska Monika - ultrasonografia

 

C H O R O B Y   Z A K A Ź N E

prof. dr hab. med. Pancewicz Sławomir - choroby zakaźne i odzwierzęce


C H O R O B Y   W E W N Ę T R Z N E

lek. med. Kostyra Jadwiga - kardiologia

lek. med. Minkiewicz Marta

lek. med. Killar Grzegorz - gastroenterologia

L O G O P E D I A

mgr Postołowicz Agnieszka

K A R D I O L O G I A

dr n. med. Prokop Jolanta

dr n. med. Bossowska Anna

dr n. med. Hryniewicz Andrzej - kardiologia dziecięca, ECHO

dr n. med. Tołwińska Joanna - kardiologia dziecięca, ECHO

dr n. med. Lisowska Anna

dr hab. n. med. Knapp Małgorzata

 

M E D Y C Y N A    P R A C Y

lek. med. Konopka Izabela - medycyna rodzinna

lek. med. Siemienko Krzysztof

lek. med. Boromko Alicja

dr n.med. Komorowska Ewa

 

M E D Y C Y N A    R O D Z I N N A

dr n. med. Kalinowska Agnieszka

lek. med. Jemielity Grażyna

lek. med. Gosk Agnieszka

lek. med. Krysiuk - Wnuczko Monika

lek. med. Sobolewska Elżbieta - pediatria

lek. med. Safiejko - Barańska Ewa - pediatria

lek. med. Joszczyk - Paśko Dorota

lek. med. Jeroma - Regulanty Joanna

lek. med. Sadocha Katarzyna

 

N E U R O C H I R U R G I A

dr n. med. Jadeszko Marek

 

N E U R O L O G I A

prof. dr hab. n. med. Kułak Wojciech - neurologia dziecięca

dr n. med. Zadrożna - Tołwińska Barbara - neurologia dziecięca, epilepsja

lek. med. Ejsmont Janina

lek. med. Pogorzelski Grzegorz - rehabilitacja medyczna

lek. med. Czarnecki Mariusz


N E F R O L O G I A

prof. dr hab. n.med. Borawski Jacek

prof. dr hab. n. med. Wasilewska Anna - moczenie nocne, zakażenia układu moczowego, nadciśnienie u dzieci

prof. dr hab. n. med. Naumnik Beata - choroby wewnętrzne

dr n. med. Jadewszko Iwona - pediatria


O K U L I S T Y K A

dr hab. n. med. Mrugacz Małgorzata - okulistyka dziecięca

dr hab. n. med. Zalewska Renata

lek. med. Rakowski Grzegorz

lek. med. Orłowska Maria

dr n. med. Tomaszewski Bożydar

lek. med. Biedawska - Sosińska Joanna

 

O R T O P E D I A

lek. med. Murawski Jan

dr n. med. Rogalski Mirosław - ortopedia dziecięca

lek. med. Chojnowski Marek

lek. med. Zalewski Wojciech -ortopedia dziecięca

lek. med. Wojnar Andrzej

lek. med. Sar Marcin

lek. med. Rutka Marcin

 

M E D Y C Y N A    S Ą D O W A   I   O R Z E C Z N I C T W O

dr n. med. Sackiewicz AdamP E D I A T R I A

prof. dr hab. n. med. Szczepański Marek - neonatologia

prof. dr hab. med. Bossowski Artur - endokrynologia (diagnostyka USG tarczycy), diabetologia,

dr n. med. Mikołuć Bożena - immunologia

dr n. med. Rudzińska Grażyna - choroby zakaźne

lek. med. Pietrewicz Edyta - endokrynologia


P U L M O N O L O G I A

dr hab. med. Naumnik Wojciech

 

P S Y C H I A T R I A

dr n. med. Kirejczyk Dorota

dr n. med. Galińska - Skok Beata

 

P S Y C H O L O G I A

mgr Skowrońska Izabela

 

R E U M A T O L O G I A

lek. med. Badyda Alicja

 

 S T O M A T O L O G I A

lek. med.  Małgorzata Cybulska

lek. med. Cymbor Łukasz

lek. med. Kotowicz Marta

 

U L T R A S O N O G R A F I A

dr n. med. Czeczuga Anna

dr n.med. Borowska - Matwiejczuk Katarzyna

lek. med. Waśkiewicz Wiktoria

lek. med. Sackiewicz Izabela

lek. med. Rutka Katarzyna

lek. med. Polaków Piotr

 

U R O L O G I A

dr n. med. Malczyk Eugeniusz

lek. med. Bielecki Rościsław

lek. med. Nazarkiewicz Andrzej

 

INFORMACJE